ครีมสารสกัดกวาวเครือขาวในรูปอนุภาคนาโน 503 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ครีมสารสกัดจากกวาวเครือขาวในรูปแบบอนุภาคนาโน” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งสารสำคัญของกวาวเครือขาวเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างต่อเนื่องนานถึง 48 ชั่วโมง   โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและผลข้างเคียง

รายละเอียด

        “กวาวเครือขาว” สมุนไพรไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในด้านเสริมความงาม ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในวงการเครื่องสำอางอย่างแพร่หลาย โดยสารออกฤทธิ์สำคัญในกวาวเครือเป็นสารที่มีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายมนุษย์ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟู บำรุงผิวพรรณ ออกฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลาเจน (Collagen fiber) และเส้นใยอีลาสติน (Elastin) ในชั้นผิวหนัง จึงช่วยเพิ่มความหนาและเพิ่มความยืดหยุ่น ลดริ้วรอยในชั้นผิวหนังได้ รวมทั้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังอีกด้วย

        ผลิตภัณฑ์กวาวเครือขาวที่จำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพตามวิธีมาตรฐาน และไม่มีการแสดงปริมาณสารสำคัญต่อหน่วยบนฉลาก จึงไม่สามารถบ่งบอกประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบว่าหลายกรณีไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพการซึมผ่านผิวหนังของสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่มีกวาวเครือขาวเป็นส่วนประกอบ

        “ครีมสารสกัดกวาวเครือบำรุงผิวในรูปอนุภาคนาโน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้น โดยผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ วิธีการสกัดสารและกรรมวิธีผลิตครีมสารสกัด  โดยใช้เทคโนโลยีนาโนอิมัลชั่น (Nanoemulsion) และ อนุภาคนาโนไขมันแข็ง (Nanostructure lipid carrier) ที่ทำให้สารสกัดมีความคงตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการซึมและปลดปล่อยเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างต่อเนื่องนานถึง 48 ชั่วโมง  และปลดปล่อยสารสำคัญได้ ซึ่งสามารถนำส่งสารสกัดสำคัญจากกวาวเครือขาว เข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายหรือเกิดผลข้างเคียงของสารออกฤทธิ์ต่อร่างกาย

จุดเด่น

 • ครีมสารสกัดกวาวเครือบำรุงผิวที่ใช้เทคโนโลยีนาโนเอ็นแคปซุเลชั่น (Nanoencapsultion) ช่วยป้องกันการสลายตัว  และปลดปล่อยสารสกัดกวาวเครือขาวเข้าสู่ผิวหนังได้ต่อเนื่องยาวนานถึง 48 ชม.
 • ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต  ทำให้มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
 • มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคียงหรือผลข้างเคียง

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สุวิมล สุรัสโม
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและยา
 • ผู้ผลิตและสกัดสารจากกวาวเครือในรูปวัตถุดิบ
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบทางเภสัชภัณฑ์ หรือเครื่องสำอาง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ