ลูกอมสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ 708 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่” ผลิตจากสารสกัดสมุนไพรไทย  ต้นทุนผลิตต่ำ มีศักยภาพในการแข่งขันสูง

รายละเอียด

        เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่าง และ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเลิกบุหรี่ (smoking cessation) ในปัจจุบันโดยการเลิกบุหรี่มีหลายวิธี เช่น การหักดิบ การทำกิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจ กลุ่มบำบัด การใช้ยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ยาแผนปัจจุบันในการเลิกบุหรี่ มีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 30%-40% เท่านั้น อีกทั้งตัวยาดังกล่าวมีราคาที่สูงเนื่องจากการนำเข้า ทำให้ประชาชนหลายๆกลุ่มไม่มีโอกาสเข้าถึงยาได้

        “ลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากสารสกัดสมุนไพรไทยที่ผ่านการวิจัยทดสอบว่ามีสรรพคุณช่วยลดความอยากบุหรี่  นำมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยวิธีการระเหยแห้งและแปรรูปเป็นลูกอม  ต้นทุนผลิตไม่สูงต่ำ ทำให้ที่มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยและลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศด้วย

จุดเด่น

 • ต้นทุนการผลิตต่ำ
 • ใช้สมุนไพรไทยซึ่งหาได้ง่ายในประเทศ
 • มีศักยภาพในการแข่งขันเนื่องจากคู่แข่งน้อย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่
 • โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
 • สถานพยาบาททั่วไป
 • สถาบำบัด/คลินิกเลิกบุหรี่
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิริรัตน์ สัจจสมบูรณ์
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน


 • ผู้ผลิตยา
 • ผู้ผลิตลูกอม
 • ผู้ที่สนใจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ