น้ำพริกปลาหย็อง 458 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “น้ำพริกปลาหย็อง” พร้อมรับประทาน  ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์  สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ

รายละเอียด

       ปัจจุบันกระแสอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมและเป็นต้องการในตลาด โดยเฉพาะอาหารปรุงสุกหรือพร้อมรับประทาน มีความต้องการที่สูงขึ้นทุกปี รวมไปถึงการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่รักความสะดวกสบายมากขึ้น ใช้เวลาในบ้านน้อยลง แต่ยังมีความต้องการทานอาหารในวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เช่น น้ำพริก ส้มตำ ปลาร้า ซุปหน่อไม้ ฯลฯ ซึ่งอาหารดังกล่าวมักต้องไปทานที่ร้านอาหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมวิธีการปรุงที่ต้องใช้วัตถุดิบสด ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน สวนทางกับการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน
       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “น้ำพริกปลาหย็อง” ที่สะดวกพร้อมรับประทานและมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นการถนอมอาหารของไทย มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศ กระจายรายได้แก่ชุมชน วิธีการผลิตไม่ซับซ้อน สามารถพัฒนาสูตรหรือรสชาติใหม่ๆได้อีกหลากหลาย

จุดเด่น

 • เป็นที่ต้องการของตลาด
 • ขั้นตอนการผลิตง่ายไม่ยุ่งยาก
 • ใช้วัตถุดิบในประเทศ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
กลุ่มผู้ประกอบการน้ำพริกปลาหยอง
Jerana Adtantra
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมลงทุนในการทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ที่มีตลาดและแผนธรุกิจที่พร้อมสำหรับการนำสินค้าไปจำหน่าย
 • ผู้ที่ต้องการนำสูตรและกรรมวิธีการผลิตไปต่อพัฒนายอด
 • ผู้ที่สนใจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ