ระบบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบอัจฉริยะ 2828 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “ระบบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบอัจฉริยะ” เป็นระบบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่สามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงได้ในแต่ละบ่อได้อย่างอิสระผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ทำให้ระบบของการเพาะเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลผลผลิตได้อย่างแม่นยำ

รายละเอียด

        ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทั้งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ จิ้งหรีดจึงกลายเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ที่มีราคาถูก และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงทำให้มีผู้สนใจทำการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามจิ้งหรีดอาจมีโอกาสป่วยเป็นโรคจากการติดเชื้อ เนื่องจากระบบสุขอนามัยหรือสุขาภิบาลที่ไม่ดี และการเลี้ยงที่แออัดมากเกินไป ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน

        “ระบบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบอัจฉริยะ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อทำให้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมีความง่ายและสะดวกสบายต่อผู้เพาะเลี้ยงมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการตายของจิ้งหรีดได้ เนื่องจากระบบนี้สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะการทำงาน การให้น้ำ การปรับค่าความชื้นและอุณหภูมิได้ทั้งแบบกำหนดเองและแบบอัตโนมัติผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รวมทั้งยังสามารถถ่ายภาพและตรวจสอบผลผลิตที่ได้ในแต่ละบ่อ ผลผลิตรวมของฟาร์ม และระยะเวลาการเก็บขายได้อีกด้วย

จุดเด่น

 • สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น อุณหภูมิ การให้น้ำ และตรวจสอบสถานะการทำงาน รวมถึงถ่ายภาพในบ่อเพาะเลี้ยงได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น
 • ตรวจสอบผลผลิตได้ ทั้งผลผลิตที่ได้ในแต่ละบ่อและผลผลิตรวมของฟาร์ม
 • ใช้งานง่าย สะดวก

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ผลิต/เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
 • ผู้ผลิต/เกษตรกรที่ต้องการอยากพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ