NU Bio Bag ถุงปลูกชีวภาพ 343 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี "NU Bio Bag ถุงปลูกชีวภาพ" เป็นถุงปลูกพืชจากพลาสติกชีวภาพผสมกากกาแฟ ทำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ไม่แตกตัวเป็นไมโครพลาสติก เกษตรกรสามารถปลูกพืชพร้อมถุงปลูกลงดินได้โดยไม่ต้องฉีกถุง ลดเวลา เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เกษตรกร และปราศจากสารเคมีก่อมะเร็งปลอดภัยต่อผู้ใช้และลดปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก

รายละเอียด

        ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีการเพาะปลูกพืชจำนวนมาก ทำให้ประสบปัญหาปริมาณขยะพลาสติกจากภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้ถุงปลูกที่ผลิตจากพลาสติกย่อยสลายได้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหา แต่พลาสติกย่อยสลายได้มีบางประเภทที่ย่อยสลายแบบ Degradable คือ แตกสลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากรูปเดิมไปเป็นไมโคร พลาสติกที่มีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรลงไปจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ยังคงสภาพเป็นพลาสติกอยู่ไม่สลายหายไป ซึ่งไมโครพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย เพราะไมโครพลาสติกนั้นแพร่กระจายอยู่ในทะเลและมหาสมุทรทั่วโลกและสามารถดูดซึมสารพิษที่มีอยู่ในทะเลไว้ ดังนั้นไมโครพลาสติกยิ่งอยู่ในน้ำทะเลนานจะยิ่งมีความเป็นพิษเพิ่มสูงขึ้น สิ่งมีชีวิตอย่างเช่นแพลงตอน สัตว์ในทะเล จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษเข้าไป และเมื่อมนุษย์ทานอาหารจากสัตว์น้ำเหล่านี้ก็อาจจะได้รับไมโครพลาสติกที่มีสารพิษตกค้างเข้าไปทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ รวมถึงในกระบวนการผลิตพลาสติกมีการใส่สารเคมีเพื่อทําให้พลาสติกมีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่ม เช่น พาทาเลต (Phthalate) ซึ่งสารเหล่านี้สามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อม และหากมนุษย์ได้มีการสัมผัสเป็นปริมาณมากและต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนานก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกัน

         “NU Bio Bag ถุงปลูกชีวภาพ”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้พลาสติกพีแอลเอ (พลาสติกชีวภาพ) นำมาผสมกับกากกาแฟโดยใช้เครื่องบดผสมแบบเกลียวคู่และขึ้นรูปด้วยกระบวนการเป่าฟิล์มด้วยเครื่องเป่าฟิล์ม ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกพีแอลเอผสมกากกาแฟ สามารถใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ถุงปลูกที่สามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ โดยจะสลายไปเป็นน้ำและคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ไม่สลายเป็นไมโครพลาสติก ทำให้เกษตรกรปลูกพืชพร้อมถุงปลูกลงดินได้โดยไม่ต้องฉีกถุง ลดเวลา เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เกษตรกร ลดปัญหาขยะพลาสติก และด้วยคุณสมบัติของกากกาแฟที่ผสมอยู่ทำให้ถุงปลูกมีแร่ธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงพืช เช่น ไนโตรเจน โพแทสเซียม และ ฟอสฟอรัส  อีกทั้งผลิตภัณฑ์นี้ยังมีความสะอาดและปลอดภัยเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีเข้ามาเจือปน ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอีกด้วย

จุดเด่น

 • เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์
 • ช่วยลดเวลาเพาะปลูกเพิ่มความสะดวกสบายแก่เกษตรกร
 • ลดปัญหาขยะพลาสติก
 • มีแร่ธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงพืช เช่น ไนโตรเจน โพแทสเซียม และ ฟอสฟอรัส
 • ย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100%
 • ปราศจากสารเคมีที่ก่อมะเร็ง
 • ไม่เป็นไมโครพลาสติก
 • แข็งแรงทนทาน

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ ECO Product
 • ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ปราศจากสารก่อมะเร็ง
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Jiraporn Klodpeng
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค
 • อุตสาหกรรมโรงงานผลิตพลาสติกและบรรจุภัณฑ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ