ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมมูลสัตว์ 1643 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

          “ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมมูลสัตว์” เป็นการนำของเสียจากเศษชีวมวล และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรผสมกับมูลสัตว์มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และลดปัญหามลพิษทางอากาศ เหมาะสำหรับการใช้ภายในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียด

           พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลักและยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานได้ ส่งผลให้พลังงานชีวมวลเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อใช้ทดแทนพลังงานจากปิโตรเลียม และอาจเป็นส่วนช่วยในการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ         

           “ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมมูลสัตว์” ได้พัฒนาและคิดค้นโดยการนำของเสียจากเศษชีวมวลและของเหลือจากการเกษตรผสมกับมูลสัตว์ นำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งที่มีปริมาณกำมะถันที่ต่ำ ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วว่ามีการเผาไหม้ได้ดีกว่าถ่านที่ทำจากไม้ทั่วไป สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่น

 • มีปริมาณกำมะถันต่ำกว่าถ่านที่ทำจากไม้ ไม่ก่อให้เกิดฝนกรดและภาวะเรือนกระจก
 • ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
 • ปิ้งย่างร้านขายถ่าน
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Jiraporn Klodpeng
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่าน
 • ผู้ประกอบการที่ผลิตถ่าน
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ