กรรมวิธีผลิตสารให้สีจากหัวกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 420 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สารให้สีจากหัวกุ้งขาวแวนนาไม” สำหรับใช้เป็นสารให้สีและกลิ่นรสตามธรรมชาติ ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถใช้ทดแทนสารให้สีจากต่างประเทศที่มีราคาสูง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปอีกด้วย

รายละเอียด

        กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีความต้องการของตลาดสูง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในการเพิ่มขึ้นของวัสดุเศษเหลือ เช่น หัวกุ้ง และเปลือกกุ้งในอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ในหัวกุ้งมีแคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็นรงควัตถุที่ให้สีแดง-ส้ม เป็นส่วนประกอบ จึงทำให้สามารถนำวัสดุเศษเหลือนี้มาสกัดเพื่อเพิ่มมูลค่า และนำสารสกัดที่ได้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้สีและเป็นสารทดแทนเกลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

        “สารให้สีจากหัวกุ้งขาวแวนนา”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากกรรมวิธีการสกัดแคโรทีนอยด์จากหัวกุ้ง เพื่อให้ได้สารสกัดจากวัสดุธรรมชาติ ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถนำมาใช้ทดแทนสารให้สีที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปอีกด้วย

จุดเด่น

 • เป็นสารให้สีที่สกัดจากวัสดุธรรมชาติทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 • มีแคโรทีนอยด์เป็นสารให้สีหลักซึ่งมีความสามารถในการต้านออกซิเดชันได้ 
 • ใช้วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งทำให้มีต้นทุนต่ำและลดปัญหาเรื่องการกำจัดเศษเหลือโดยเปล่าประโยชน์
 • สามารถใช้ทดแทนสารให้สีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
สถานะผลงาน
ระดับการทดลอง (Experimental)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ 
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตสารให้สีสำหรับใช้ในอาหาร
 • อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง