น้ำหอมจากดอกอรพิม 1047 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “น้ำหอมจากดอกอรพิม” ที่มีความเข้มข้นสูง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและติดทนนาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำหอม ธุรกิจเครื่องหอมในบ้าน หรือใช้ในธุรกิจสปาได้

รายละเอียด

        “อรพิม” หรือ คิ้วนาง เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ที่พบเฉพาะในประเทศไทย ออกดอกสีขาวนวลเป็นช่อกระจายขนาดใหญ่ และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

        “น้ำหอมจากดอกอรพิม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสารหอมเข้มข้นจากดอกอรพิมขึ้น โดยการสกัดและการระเหยภายใต้เครื่องสุญญากาศแบบหมุน จึงมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและติดทนนาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำหอม ธุรกิจเครื่องหอมในบ้าน หรือใช้ในธุรกิจสปาได้

จุดเด่น

 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้ดอกอรพิม
 • เป็นสารให้ความหอมจากธรรมชาติที่มีกลิ่นเฉพาะตัว และหอมติดทนนาน
 • มีขั้นตอนการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งต้นทุนต่ำ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ธุรกิจสปา
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (KRU)
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ