สเปรย์แก้ปวดนาโนอิมัลชันจากสารสกัดไพล 297 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “สเปรย์แก้ปวดนาโนอิมัลชันจากสารสกัดไพล” เพื่อต้านการอักเสบและบรรเทาอาการปวดบริเวณผิวหนัง กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ สามารถซึมผ่านผิวหนังไปยังชั้นกล้ามเนื้อหรือไขข้อได้ในปริมาณมากขึ้น อยู่ในรูปแบบสเปรย์ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

รายละเอียด

        “ไพล” เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยา นิยมนำมาใช้ในการรักษาอาการต่าง ๆ เนื่องจากน้ำมันระเหยของไพล มีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบ แก้เคล็ดขัดยอก ปวดบวมและฟกช้ำได้ แต่ปัจจุบันสารสกัดไพลในรูปแบบครีมที่จำหน่ายทั่วไป ยังไม่สามารถนำส่งสารสำคัญไปยังกล้ามเนื้อได้ในปริมาณที่มากพอ

        “สเปรย์แก้ปวดนาโนอิมัลชันจากสกัดไพล” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยนําสารสกัดไพลในรูปของอิมัลชันขนาดนาโน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อต้านการอักเสบในรูปแบบสเปรย์ สามารถซึมผ่านผิวหนังไปยังชั้นกล้ามเนื้อหรือไขข้อได้ในปริมาณมากขึ้น บรรเทาอาการปวด อักเสบบริเวณผิวหนัง กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ ได้ดี อีกทั้งผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบสเปรย์จึงสะดวกต่อการใช้งาน

จุดเด่น

 • ซึมผ่านผิวหนังไปยังชั้นกล้ามเนื้อหรือไขข้อได้มากขึ้น จึงช่วยบรรเทาอาการปวด อักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบสเปรย์ใช้งานสะดวกกว่าแบบครีม

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร / เภสัชภัณฑ์
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ