ต้องการผลิตอาหารเสริมจากจมูกข้าวหอมที่มีกาบาสูง 588 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

                 โรงงานมีจมูกข้าวสายพันธุ์ข้าวหอมไทย (ปทุมธานี) เหลือใช้จำนวนมาก และผ่านการตรวจสอบจากนักวิจัยแล้วพบว่ามีสารกาบาสูง จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าจมูกข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารกาบาที่มีประโยชน์สูงชนิดอัดเม็ด หรือ ผงชงดื่ม 

-
เคย
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

บจก.แฟนซีไรซ์
บางปลาม้า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ข้าวสาร ปลายข้าว รำข้าว จมูกข้าว
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
บจก.แฟนซีไรซ์
วินิจ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)