Card image cap
เครื่องหว่านปุ๋ยแบบ Multi-fertilization สำหรับแปลงปาล์มน้ำมัน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ไซรับข้าวไรซ์เบอร์รี่
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เตาเผาถ่านกัมมันต์ระบบแก๊สซิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูง
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดไขในน้ำมันหมู
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี