ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคในผักไฮโดรโพนิกส์ 1847 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคในผักไฮโดรโพนิกส์” ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าและใบจุดในผักไฮโดรโพนิกส์  ใช้งานสะดวก ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง   

รายละเอียด

        “ไฮโดรโปนิกส์” (Hydroponics)  เป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยเฉพาะผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร  ปัจจุบันผักไฮโดรโพนิกส์ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างมาก

        ปัญหาหลักของการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ก็คือ การระบาดของ “โรครากเน่าและโรคใบจุด” ซึ่งมักพบในฤดูร้อนและในช่วงเปลี่ยนฤดู  โรคนี้สามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชผัก ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผักไฮโดรโพนิกส์  การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอาจส่งผลให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิต โดยทั่วไปเกษตรกรจึงนิยมใช้จุลินทรีย์ซึ่งเป็นชีววิธีในการควบคุมศัตรูพืช แต่จุลินทรีย์ที่เกษตรกรใช้โดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        “ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคพืชผักไฮโดรโพนิกส์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อแก้ใขปัญหาข้างต้น โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรครากเน่าและใบจุดของผักสลัดไฮโดรโพนิกส์อย่างได้ผลในทุกช่วงฤดู  ผลิตจากชีวภัณฑ์แบคทีเรียสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราก่อโรครากเน่าและโรคใบจุดในพืช สามารถใช้ได้ทันทีหรือเตรียมเป็นชีวภัณฑ์ขยาย สะดวก ปลอดภัย และไม่มีสารพิษตกค้าง นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย

จุดเด่น

 • ป้องกันและควบคุมโรครากเน่าและโรคใบจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงฤดูร้อนที่มีการระบาดของโรครุนแรง
 • ไม่มีผลต่อการสะสมไนเทรตของผัก
 • ปลอดภัย ไม่ฟุ้งกระจาย
 • ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้ได้ทันที หรือขยายเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณก่อนใช้ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้ชีวภัณฑ์ 3-5 เท่า
 • ให้ผลผลิตปลอดโรค ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
 • เก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 2 ปี
 • ต้นทุนการผลิตต่ำ
 • ยังไม่มีผู้ผลิตทางการค้า หรือวางจำหน่ายตามท้องตลาด

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • หน่วยงานราชการ
 • มูลนิธิ / โครงการพระราชดำริ
 • สถาบันการศึกษา
 • ฟาร์มปลูกผัก
 • กลุ่มเกษตรกร
 • ผู้สนใจปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อัจฉรา เพ็งหนู
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • บริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตชีวภัณฑ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ