ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะม่วงน้ำดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 475 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจากมะม่วงน้ำดอกไม้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าการบริโภคน้ำดอกไม้สุกหรือน้ำผลไม้  มีสีและกลิ่นของมะม่วงน้ำดอกไม้

รายละเอียด

        “มะม่วงน้ำดอกไม้” ผลไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อุดมด้วยสารฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และมีปริมาณน้ำตาลสูงมากประกอบด้วยน้ำตาลหลากหลายชนิด ได้แก่ ฟรุ๊กโทส กลูโคส และซูโครส แต่การบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้ในปริมาณมากมากอาจทําใหมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง จึงเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด

        “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจากมะม่วงน้ำดอกไม้” คิดค้นขึ้นเพื่อลดข้อจำกัดในการรับประทานมะม่วงน้ำดอกไม้สุกของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาล อาศัยหลักการการดูดซับสารฟลาโวนอยดในมะมวงน้ำดอกไมสุก ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณน้ำตาลนอยกวาการบริโภคมะม่วงน้ำดอกไมสุก แตยังคงคุณคาทางโภชนาการ มีความคงตัว ที่สำคัญมีฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ยังช่วยส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรจากผลไม้เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

จุดเด่น

 • มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทานในรูปของผลสดหรือน้ำผลไม้
 • มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
 • สีและกลิ่นคงรูปเดิมของมะม่วงน้ำดอกไม้ตามธรรมชาติ
 • อยู่ในรูปแบบผง มีน้ำหนักเบา สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาล
 • ร้านขายยา
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย / สร้างกล้ามเนื้อ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธนากรณ์ ดำสุด
สถานะผลงาน
ระดับการทดลอง (Experimental)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมพัฒนาต่อยอดกับผู้สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • บริษัทผลิตอาหารเสริม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง