โครงจักรยานน้ำหนักเบาจากไหมผสมเรซิ่น 508 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “โครงจักรยานจากไหมผสมเรซิ่น” โครงจักรยานที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน นวัตกรรมเพื่อทดแทนวัสดุราคาสูงที่ใช้ปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตต่ำ

รายละเอียด

       “จักรยาน” ยานพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวก และลดระยะเวลาในการเดินทาง  รวมทั้งใช้สำหรับการออกกำลังกาย การแข่งขัน และจัดส่งสินค้า จักรยานมีหลากหลายรูปแบบ และใช้วัสดุในการผลิตที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ มักเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน และสามารถรองรับน้ำหนักได้ ซึ่งในปัจจุบันนิยมนำคาร์บอนและไฟเบอร์มาเป็นวัสดุหลัก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรง แต่มีราคาสูง

       “โครงจักรยานจากไหมผสมเรซิ่น” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อทดแทนการใช้วัสดุที่ผลิตจากคาร์บอนและไฟเบอร์ ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต โดยใช้ไหมและเรซิ่นเป็นส่วนประกอบในการทำโครงจักรยาน

จุดเด่น

  • เป็นนวัตกรรมที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในการประกอบโครงจักรยาน
  • ลดต้นทุนการผลิต และราคาเข้าถึงได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  • บุคคลทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พรรณรวี กบิลพัฒน์
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
ความต้องการ
  • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน


  • บริษัทหรือโรงงานต่างๆที่สนใจ
  • ผู้สนใจลงทุนทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ