การเลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง 2156 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

      กระบวนการ “เลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง” โดยวิธีการเลี้ยง  การจัดการและการให้อาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคนมเพศผู้สำหรับผลิตเนื้อวัวคุณภาพดี และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

รายละเอียด

       “โคนม” เป็นสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง โคนมเพศเมียมีหน้าที่สร้างน้ำนม ในขณะที่โคนมเพศผู้เมื่อเกิดมาได้ไม่นานจะถูกนำเข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  ที่มีราคาขายค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเนื้อโคนมมีคุณภาพด้อยกว่าเนื้อโคขุนทั่วไปที่ถูกเลี้ยงเพื่อสร้างเนื้อสำหรับการบริโภคโดยเฉพาะ

       ในปัจจุบันธุรกิจด้านอาหารได้เติบโตมากขึ้น ความต้องการบริโภคเนื้อโคขุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย  มีการนำเข้าเนื้อโคขุนจากต่างประเทศ หากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศสามารถเพิ่มคุณภาพของเนื้อโคนมได้เทียบเท่ากับเนื้อโคขุนจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ช่วยลดการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ

       “การเลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง” ได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการเลี้ยงการจัดการและการให้อาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคนมเพศผู้เพื่อสร้างเนื้อโคคุณภาพสูง  โดยการเลี้ยงลูกโคในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ปรับสูตรโภชนาการให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพในการสร้างเนื้อ พร้อมประเมินระยะเวลาในการขุนโค โดยมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครแล้วว่าเป็นเนื้อที่นุ่มและรสชาติดีกว่าเนื้อทั่วไป 

จุดเด่น

 • เนื้อโคมีคุณภาพสูง เนื้อนุ่ม รสชาติดี
 • เพิ่มมูลค่าให้กับลูกโคนมเพศผู้ สร้างรายได้ให้เกษตรกร
 • ต้นทุนต่ำ ให้ผลตอบแทนสูง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
 • ฟาร์มเลี้ยงโคนมหรือโคเนื้อ
 • บริษัทผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
 • สหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อหรือโคนม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุริยะ สะวานนท์
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ