ผงมอร์ตาร์แห้งคุณภาพสูงสำหรับขึ้นรูปเตียงผง 3 มิติ (Dried Mortar for Powder-bed 3D Printing) 265 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ผงมอร์ตาร์แห้งคุณภาพสูงสำหรับขึ้นรูปเตียงผง 3 มิติ” รับแรงอัดได้สูง ทนต่อความชื้น สามารถใช้งานได้ดีทั้งภายนอกและภายในอาคาร เหมาะกับงานก่อสร้าง งานทางสถาปัตยกรรมด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ

รายละเอียด

        ปัจจุบัน “เครื่องพิมพ์สามมิติ” เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยย่นระยะเวลาในกระบวนการผลิต แรงงาน และลดเศษขยะที่เหลือทิ้งจากการผลิตจำนวนมาก ไม่ก่อให้เกิดของเสีย ลดต้นทุน สร้างแบบบ้านได้อิสระ ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตามผงซีเมนต์ทั่วไปที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เป็นผงมอร์ตาร์ที่รับกำลังอัดได้ต่ำ ไม่ทนต่อสภาพความชื้น และไม่สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้

        กรรมวิธีการผลิต “ผงมอร์ตาร์แห้งคุณภาพสูงสำหรับขึ้นรูปเตียงผง 3 มิติ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อตอบรับการเติบโตของการก่อสร้างอาคารด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยผงมอร์ตาร์ที่ใช้สำหรับผลิตซีเมนต์นี้มีคุณลักษณะพิเศษคือสามารถรับกำลังอัดได้มากกว่า 400 ksc โดยทั่วไปรับได้เพียง 250 ksc เท่านั้น สามารถทนต่อความชื้น มีการทดสอบใช้งานในสภาวะจริงแล้ว พบว่าสามารถใช้กับงานภายนอกและภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

จุดเด่น

 • ผงมอร์ตาร์ชนิดพิเศษรับกำลังอัดได้มากกว่า 400 ksc
 • ทนต่อความชื้นได้ดี สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
 • ขึ้นรูปง่ายเหมาะกับเทคโนโลยีสามมิติ

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
 • ผู้ผลิตเครื่องจักร 3D ขนาดใหญ่
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
สุขุม จันทร์ตรี
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ