ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด 370 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด” ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรูปแบบนาโน มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดตัวเรือดในบ้านเรือน ที่พักอาศัย มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        “เรือด” ปรสิตภายนอกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก นำมาซึ่งเชื้อโรคและความสกปรก ตัวเรือดมีความสามารถในการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงหลายชนิด ควบคุมได้ยากในพื้นที่ที่มีการระบาด ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านที่พักอาศัย ปกติการกำจัดตัวเรือดในเครื่องนอนนิยมใช้สารเคมี แต่ก็มักจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยเพราะต้องสัมผัสโดยตรง และยังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อควบคุมและกำจัดตัวเรือดอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรพัฒนาในรูปแบบนาโน จากการทดสอบใช้จริง โดยการฉีดในซอกมุมภายในโรงแรมซึ่งเกิดการระบาดของตัวเรือดพบว่าสามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาสั้น ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น

 • เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
 • สามารถป้องกันและกำจัดตัวเรือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 • สะดวกต่อการใช้งาน
 • เก็บรักษาได้นาน
 • ขั้นตอนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ โดยใช้วัตถุดิบและเครื่องมือผลิตที่หาได้ง่ายในประเทศ

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในบ้านหรือที่อยู่อาศัย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดแมลงต่างๆ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ