รถเข็นช่วยเดินชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง 334 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “รถเข็นช่วยเดินชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง” สามารถช่วยในการเดินได้รอบทิศทาง มีระบบช่วยตัดการทำงานอัตโนมัติ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้

รายละเอียด

        “อุปกรณ์ช่วยเดิน” เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือการเดินของผู้ที่มีปัญหาในการเดินจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ปัญหาที่มักพบในการใช้อุปกรณ์เหล่านีโดยทั่วไปก็คือ การที่ต้องยกอุปกรณ์ช่วยเดินซึ่งทำให้ผู้ใช้ เกิดอาการเหนื่อยล้าและไม่สะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ ระบบล้อทั่วไปมักมีการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ 

        “รถเข็นช่วยเดินชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ที่ต้องการฝึกเดิน อาศัยการเคลื่อนที่ของล้อแมคคานัมที่สามารถเคลื่อนที่รอบทิศทาง โดยใช้รีโมตหรือปุ่มบังคับ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง โดยระบบการทำงานจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมต่างๆ เช่น การกำหนดระยะการก้าวเดินได้ ผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ ผ่านการทดสอบด้านความพึงพอใจจากผู้ใช้แล้ว

 

จุดเด่น

 • รถเข็นช่วยเดินสามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางสามารถกำหนดระยะการก้าวเดินได้
 • มีระบบความปลอดภัย ตัดระบบเมื่อเกิดกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่
 • ขั้นตอนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่หาได้ง่ายในประทศ

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน
 • บุคคลที่ต้องการทำกายภาพด้านการเดิน โดยแพทย์ระบุให้ใช้ในการรักษา
 • ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ
 • ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินต่างๆ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยรังสิต
ร.ต.พิชิตพล โชติกุลนันทน์
สถานะผลงาน
ระดับการทดลอง (Experimental)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบคลินิกและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ