ปุ๋ยไบโอกรีนช่วยลดมลพิษในดิน 519 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ปุ๋ยไบโอกรีน” ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรียสายพันธุ์ดีในการกำจัดพาราควอทและแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

        การปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะประสบปัญหาสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สารพาราควอท (Paraquat)” ซึ่งมีการตกค้างมากที่สุด เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยเกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง หากปล่อยให้สลายเองตามธรรมชาติต้องใช้เป็นเวลานาน รวมไปถึงยังเปลี่ยนสภาพดินให้เหนียวขึ้นหรือดินเสื่อมโทรม ซึ่งทำในประสิทธิภาพการเพาะปลูกลดลง

        “ปุ๋ยไบโอกรีน” ซึ่งได้พัฒนาและคิดค้นโดยผสมแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดพาราควอท พร้อมกับผสมกับปุ๋ยในอัตราส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของพืช จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้แก้ปัญหามลพิษจากพาราควอทที่ตกค้างในพื้นที่ และช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

จุดเด่น

 • ใช้แบคทีเรียจึงไม่มีสารเคมีตกค้าง
 • ลดมลพิษจากสารพาราควอท
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • สถาบันการศึกษาต่างๆ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อรทัย โกกิลกนิษฐ
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ย
 • ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ