สารสกัดบรอมิเลนจากสับปะรดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 1115 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สารสกัดบรอมิเลนจากสับปะรดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” โดยสามารถสกัดจากวัสดุทุกส่วนของสับปะรด บรอมิเลนที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียด มีแอคติวิตีและความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสูง และมีค่าความบริสุทธิ์ของบรอมิเลนเพิ่มขึ้นจากที่มีในสารสกัดหยาบถึง 3.79 เท่า

รายละเอียด

        ในปัจจุบัน สารสกัดที่ได้จากธรรมชาติที่อ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก และสารสกัดบรอมิเลนจากสับปะรดเป็นหนึ่งในสารสกัดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน โดยรวมถึงด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงาม ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด และอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินซี กรดซีตริก แร่ธาตุ

        กรรมวิธีผลิต “สารสกัดบรอมิเลนจากสับปะรดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้น โดยสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมจริง  กระบวนการสกัดที่ใช้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้วัสดุทุกส่วนของสับปะรดมาใช้ในการเตรียมได้ และสามารถแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์และทำให้โปรตีนเข้มข้นได้ในขั้นตอนเดียว มีความสะดวก รวดเร็ว และใช้ต้นทุนต่ำ 

จุดเด่น

 • สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมจริง
 • สามารถใช้วัสดุทุกส่วนของสับปะรดในการเตรียมได้บรอมิเลนที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียดที่มีแอคติวิตีและความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสูง
 • มีค่าแอคติวิตีและค่าความบริสุทธิ์ของบรอมิเลนเพิ่มขึ้นจากที่อยู่ในสารสกัดหยาบ
 • เป็นวิธีการสกัดที่สะดวก รวดเร็ว และใช้ต้นทุนต่ำ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ความสวย ความงาม
 • ร้านค้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ความสวย และความงาม
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ