วิธีสกัดสารออกฤทธิ์จากถั่งเช่าประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ 483 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีสกัด “สารสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า” ที่ให้ปริมาณอะดีโนซีนที่สูงกว่าวิธีสกัดแบบดั้งเดิมสูงถึง 45 เท่า โดยใช้กระบวนการสกัดต้นทุนต่ำกว่าวิธีการสกัดแบบดั้งเดิม 50% และไม่มีสารพิษตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

รายละเอียด

        ถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) เป็นราแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูง โดยมีการนำไปใช้เป็นสมุนไพรทั้งในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพบำรุงร่างกาย รวมทั้งเครื่องสำอาง เนื่องจากเห็ดถั่งเช่าอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด โดยเฉพาะที่โดดเด่น และแตกต่างไปจากเห็ดราสมุนไพรชนิดอื่น ๆ คือ “สารอะดีโนซีน”(Adenosine) และ “คอร์ไดเซปิน” (Cordycepin) โดยสารอะดีโนซีนเป็นสารที่ช่วยในกระบวนการทำงานของเซลล์

        กรรมวิธีสกัด “สารสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า” ได้รับการพัฒนาคิดค้น ขึ้นโดยใช้กระบวนการที่ไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ได้สารอะดีโนซีน จากถั่งเช่าในปริมาณสูงกว่าวิธีสกัดแบบดั้งเดิม 3 ถึง 45 เท่า และปริมาณคอร์ไดเซปินใกล้เคียงกับวิธีการสกัดแบบดั้งเดิม  โดยวิธีการสกัดแบบใหม่นี้ ทำให้ได้สารสกัดที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และไม่มีสารพิษตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เป็นกระบวนการสกัดที่สามารถปรับใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ง่าย และสารสกัดที่ได้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางได้

จุดเด่น

 • ปริมาณอะดีโนซีนสูงกว่าการสกัดแบบเดิม 3 ถึง 45 เท่า
 • ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการสกัดแบบเดิม 50%
 • ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 • ไม่มีสารพิษตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ความสวย ความงาม
 • ร้านค้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ