สารสกัดกะทกรกบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ 490 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สารสกัดกะทกรกบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรเทาอาการเกร็ง สั่น เคลื่อนไหวช้า รวมถึงอาการทางจิต ผ่านการศึกษาทางคลินิกแล้ว ปลอดภัย และช่วยบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

        การเผชิญโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อร่างกายของคนเราเมื่อเข้าสู่วัยชรา ซึ่งหนึ่งในโรคที่พบในผู้สูงอายุทั่วไป ได้แก่ โรคพาร์กินสัน ซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านความจำ การเรียนรู้ อารมณ์ รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ซึ่งมีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีผลในการช่วยให้การทำงานของสารสื่อประสาทดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการลดอาการผิดปกติ

        “สารสกัดกะทกรกบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ” จึงได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันที่เกิดขึ้น เช่น อาการเกร็ง สั่น เคลื่อนไหวช้า รวมถึงอาการทางจิต ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบทางคลินิกแล้ว ปลอดภัย และมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

 • สามารถบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปลอดภัย เนื่องจากผลิตจากสมุนไพรไทย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยา/ ยาจากสมุนไพรไทย
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • โรงพยาบาล
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ