ผลิตภัณฑ์ถ่านหอมจากเปลือกผลไม้ 2076 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ถ่านหอมจากเปลือกผลไม้” โดยการควบคุมกรรมวิธีการไล่กลิ่นออกจากรูพรุนของถ่านจากเปลือกผลไม้ เพื่อควบคุมกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งเพิ่มกลิ่นหอมให้กับถ่าน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดินได้ ภายหลังจากที่ถ่านเสื่อมสภาพแล้ว

รายละเอียด

        ในอดีตที่ผ่านมา การผลิตถ่านเกิดจากกระบวนการเผาชีวมวลต่างๆ จากนั้นนำมาอัดเป็นแท่ง ซึ่งจะให้ผลตอบแทนไม่สูงเท่าที่ควร  และโดยทั่วไปเปลือกผลไม้มักมีความชื้นสูงเกินกว่าร้อยละ 30 จึงมักมีการนำเปลือกผลไม้ตากแห้งหรืออบแห้งก่อนผลิตเป็นถ่านด้วยการจำกัดอากาศและใช้กระบวนการก่อกัมมันต์ ซึ่งปัญหาที่พบได้ทั่วไปของกระบวนการผลิตถ่านจากเปลือกผลไม้มักเกิดจากเขม่าและน้ำมันดินที่ปกคลุมอยู่บนพื้นผิว ทำให้กระบวนการผลิตถ่านมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ

        “ถ่านหอมจากเปลือกผลไม้” จึงได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยการควบคุมกรรมวิธีการไล่กลิ่นออกจากรูพรุนของถ่านจากเปลือกผลไม้ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตถ่านจากเปลือกผลไม้ที่ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์ เขม่าหรือน้ำมันดินด้วยการไล่และดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากรูพรุนของถ่าน อีกทั้งยังเพิ่มกลิ่นหอมให้กับถ่าน และสามารถใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้หลังจากถ่านเสื่อมสภาพ

จุดเด่น

 • สามารถไล่และดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากรูพรุนของถ่านจากเปลือกผลไม้
 • มีกลิ่นหอม
 • ใช้เป็นสารปรับปรุงดินได้หลังจากถ่านเสื่อมสภาพ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้จำหน่ายของที่ระลึก ของใช้ ของตกแต่งบ้าน
 • โรงแรม
 • ร้านนวด ร้านสปา
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ