น้ำยางโปรตีนต่ำสำหรับเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง 607 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “น้ำยางโปรตีนต่ำสำหรับเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง” มีคุณสมบัติลดอาการแพ้ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางที่ผลิตจากยางธรรมชาติ เช่น แผ่นขจัดสิวเสี้ยน มาสค์พอกหน้าแบบเพสต์ แผ่นแปะผิวหนัง เป็นต้น

รายละเอียด

        ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางซึ่งมีน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ อาทิ แผ่นขจัดสิวเสี้ยน มาสค์พอกหน้าแบบเพสต์ แผ่นแปะผิวหนัง ฯลฯมักก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้ใช้เนื่องมาจาก 'โปรตีน' ที่อยู่ในน้ำยางธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่ออ่อนและผิวหนัง ที่สัมผัสกับยางธรรมชาติเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 

        “น้ำยางโปรตีนต่ำสำหรับเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อลดปัญหาการแพ้ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชและเครื่องสำอางที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ โดยใช้กระบวนการผลิตและเทคนิคเฉพาะในการผลิตน้ำยางธรรมชาติจนทำให้ได้น้ำยางที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเหมาะสำหรับนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ผลิตภัณฑ์ น้ำยางโปรตีนต่ำนี้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ อาทิ แผ่นขจัดสิวเสี้ยน มาสค์พอกหน้าแบบเพสต์ แผ่นแปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็บ แผ่นแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ์ สารละลายพอลิเมอร์เกิดฟิล์ม หรือหมากฝรั่งได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง อีกทั้งเป็นเทคโนโยโลยีที่มีวิธีการเตรียมง่าย ต้นทุนไม่แพง

จุดเด่น

 • เตรียมน้ำยางโปรตีนต่ำได้ง่าย
 • สามารถใช้น้ำยางเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง สามารถลดปริมาณโปรตีนในน้ำยางได้ถึง 100%

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ร้านค้าผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
 • ผู้ที่ใส่ใจด้านความสวยความงาม
 • ผู้บริโภคที่ผิวระคายเคืองง่าย
 • ผู้บริโภคทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฐาปนีย์ สังข์ศิริ
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • อุตสาหกรรมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา
 • อุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์
 • อุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ