ขอเชิญร่วมงาน STARTUPs CONNECT ต่อยอดแนวคิด ปรับ Business mind เพื่อพิชิตใจนักลงทุน 599 Views