ขอเชิญร่วมงานเสวนา The Future of Bangkok CyberTech District 1033 Views

รายละเอียด

ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค (Bangkok CyberTech District) ระบบนิเวศนวัตกรรมแบบเปิดที่สมบูรณ์ที่สุดของเหล่า Startup ในประเทศไทย ศูนย์กลางการพัฒนา Digital technology ย่านนวัตกรรมแห่งนี้ จะสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาเมืองได้อย่างไร มาพบคำตอบกันได้ที่งาน The Future of Bangkok CyberTech District เพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาย่านไซเบอร์เทค

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ True Digital Park ปุณณวิถี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : NIAThailand