การเตรียมสารสกัดผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและต่อต้านริ้วรอย 478 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต ”การเตรียมสารสกัดผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและต่อต้านริ้วรอย” ที่สกัดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลไม้ โดยสารสกัดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูง เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือเภสัชกรรมที่ต้องการคุณสมบัติป้องกันและต่อต้านริ้วรอย

รายละเอียด

        การแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิดส่งผลให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งที่มีมูลค่าต่ำ เช่น เปลือกผลลิ้นจี่ เปลือกเงาะ และเปลือกเมล็ดมะขามหวาน ซึ่งการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งนี้มาสกัดเป็นสารสกัดจะสามารถเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งนี้ได้ โดยเฉพาะสารสกัดส่วนเอธิลอะซิเตต (Ethyl Acetate) ที่มีประสิทธิภาพด้านการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่สามารถป้องกันและชะลอการเกิดริ้วรอยได้ดี

        ”การเตรียมสารสกัดผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและต่อต้านริ้วรอย” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งสารสกัดที่ได้มีปริมาณสารฟีนอลิคสูง มีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดี ต้านเอนไซม์อิลาสเตสและคอลลาจีเนสซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอย เหมาะสำหรับใช้เป็นสารสำคัญทางเครื่องสำอางที่ต้องการคุณสมบัติป้องกันและต่อต้านการเกิดริ้วรอย สามารถทำได้ง่าย มีต้นทุนไม่แพง อีกทั้งยังเป็นการลดการนำเข้าวัตถุดิบทางเครื่องสำอางจากต่างประเทศอีกด้วย

จุดเด่น

 • มีปริมาณสารฟีนอลิคสูงและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันและต่อต้านการเกิดริ้วรอย เหมาะสำหรับใช้เป็นสารสำคัญทางเครื่องสำอาง
 • สามารถผลิตสารสกัดที่ใช้ต้นทุนน้อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างคุ้มค่า
 • ลดการนำเข้าวัตถุดิบสำคัญทางเครื่องสำอางและเภสัชกรรม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคที่รักความสวยความงาม
 • ผู้บริโภคทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MFii มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบสำหรับเครื่องสำอาง 
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายสารสกัดธรรมชาติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ