Novel Probiotic ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก (Probiotic) ป้องกันฟันผุ 425 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “Novel Probiotic โพรไบโอติกป้องกันฟันผุ” ผลิตภัณฑ์ป้องกันฟันผุที่มีโพรไบโอติกเป็นองค์ประกอบ มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในช่องปาก ต้านการอักเสบ และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันฟันผุและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากได้ดีเยี่ยม

รายละเอียด

        ปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ เป็นโรคที่พบมากในประชาชนไทย เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลใส่ใจสุขภาพช่องปาก ทำให้เกิดความเจ็บปวด สูญเสียฟัน ส่งผลได้รับสารอาหารน้อยลง จึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดการค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพช่องปากตามมา เช่น อุด ถอน หรือใส่ฟันปลอม 

         “Novel Probiotic โพรไบโอติกป้องกันฟันผุ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยมีโพรไบโอติก (Probiotic) เป็นองค์ประกอบ ผ่านกระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์โพรไบโอติก สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในช่องปาก โดยได้คัดเลือกสายพันธุ์โพรไบโอติกที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ต้านการอักเสบ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันฟันผุ โดยผลจากการทดสอบทางคลินิก พบว่า ผู้ได้รับโพรไบโอติกมีระดับภูมิคุ้มกันในน้ำลายมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยป้องกันฟันผุและช่ยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากได้เป็นอย่างดี  ผลิตภัณฑ์ประกอบ โพรไบโอติกป้องกันฟันผุุที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ  นมถั่วเหลืองโพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุ เยลลี่โพรไบโอติกป้องกันฟันผุ หรือน้ำยาบ้วนปากสารสกัดโพรไบโอติก

จุดเด่น

 • เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในช่องปาก
 • มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ, ต้านอนุมูลอิสระ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย
 • มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ต่อได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ
 • คลินิกทัตกรรมและโรงพยาบาล
 • โรงเรียนหรือสถานศึกษา
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตโพรไบโอติก
 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • อุตสาหกรรมผลิตอาหารเสริม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ