การผลิตไก่ยอสูตรสุขภาพปราศจากมันไก่ 1212 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “การผลิตไก่ยอสูตรสุขภาพปราศจากมันไก่” ช่วยลดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวจากมันไก่ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค คุณภาพเนื้อสัมผัสดี ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตัน และความดันสูง

รายละเอียด

        โดยทั่วไปการผลิต “ไก่ยอ” จะใช้ “มันไก่” เป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวปริมาณมาก ส่งผลเสียต่อสุขภาพหากรับประทานในระยะยาว รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตัน และโรคความดันโลหิตสูง 

        “การผลิตไก่ยอสูตรสุขภาพปราศจากมันไก่” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อลดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในผลิตภัณฑ์ไก่ยอ โดยนำ “น้ำมันรำข้าว” ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว รวมทั้งยังมีสารไฟโตสเตอรอล และโอรีซานอล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มาใช้ในกระบวนการผลิตแทนมันไก่ ทำให้ได้ไก่ยอสูตรสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของไขมันจากสัตว์ อีกทั้งยังมีสารไฟโตสเตอรอล ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเส้นเลือดอุดตันและโรคความดันโลหิตสูง สารโอรีซานอลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ไก่ยอที่ได้มีเนื้อสัมผัสที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารสุขภาพให้ผู้บริโภคอีกด้วย

จุดเด่น

 • เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยลดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวในไก่ยอ
 • ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเส้นเลือดอุดตัน และโรคความดันโลหิตสูง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคทั่วไปที่รักสุขภาพ
 • ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตันและความดันโลหิตสูง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์
 • อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและไขมัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ