สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลเสริมแมงกานีส 555 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลเสริมแมงกานีส” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแร่ธาตุแมงกานีสในกุ้งขาว เสริมการเจริญเติบโต และมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเปลือกที่สมบูรณ์ของกุ้ง รวมถึงปรับกลไกทางสรีระเคมีได้ดีอีกด้วย

รายละเอียด

        ‘กุ้งขาว’ เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่าย มีความทนทานต่อโรคและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มในน้ำ ทำให้กุ้งขาวได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเจริญเติบโตของกุ้งจำเป็นต้องมีการลอกคราบ ซึ่งการลอกคราบและการสร้างเปลือกจะสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับแร่ธาตุในน้ำและในอาหาร โดยแร่ธาตุแมงกานีส (Manganese) เป็นหนึ่งในธาตุที่จำเป็นต่อกุ้ง แม้ว่าจะต้องการในปริมาณน้อย (trace element) ซึ่งโดยปกติแล้วแร่แมงกานีสในน้ำทะเลมีปริมาณน้อย รวมถึงการดึงไปใช้งานในร่างกายต่ำ ส่งผลให้กุ้งเกิดภาวะขาดแมงกานีส ทำให้พบอาการโตช้า การพัฒนาของเปลือกผิดปกติ ลูกวัยอ่อนตายสูงและอัตราการฟักต่ำ และในปัจจุบันการผลิตอาหารกุ้งจะไม่สามารถเสริมแร่ธาตุแมงกานีสได้เนื่องจากใช้ความร้อนสูง

        “สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลเสริมแมงกานีส” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแร่ธาตุแมงกานีสในกุ้งขาว โดยพัฒนาสูตรอาหารกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยแมงกานีส (Manganese Chelate) เพื่อผสมกับอาหารกุ้งสำเร็จรูปและน้ำสะอาด โดยอาหารกุ้งเสริมแมงกานีสมีคุณสมบัติในการช่วยเสริมการเจริญเติบโตของกุ้ง ช่วยให้กุ้งมีกระบวนการสร้างเปลือกที่สมบูรณ์  รวมถึงปรับกลไกทางสรีระเคมีได้ดี และทำให้เกษตรกรได้ผลิตผลมากขึ้น

จุดเด่น

  • เพิ่มปริมาณแมงกานีสในอาหารกุ้งทะเล
  • เสริมการเจริญเติบโตและกระบวนการสร้างเปลือกที่สมบูรณ์

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  • เกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเล
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณศิริพร ทรัพย์โตทิม
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
ความต้องการ
  • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

  • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ