ZeaCal Plus ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา 1064 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ZeaCal Plus ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา” มีคุณสมบัติเสริมแคลเซียมอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมการนำแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ 

รายละเอียด

       โรคกระดูกพรุนและภาวะพร่องแคลเซียม ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับปริมาณแคลเซียมไม่เพียงพอ โดยแคลเซียมเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่พบมากที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในขณะที่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมโดยทั่วไปในท้องตลาด ร่างกายสามารถดูดซึมได้ต่ำ จึงนำไปใช้ได้น้อย และยังตกตะกอนได้ง่าย        

       “ZeaCal Plus ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่าและไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากหนังปลากระพงขาวมาจับกับแคลเซียม มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยดูดซึมแคลเซียมในที่ลำไส้ และลดการตกตะกอนของแคลเซียมในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์แคลเซียมที่มีคุณสมบัติดังกล่างในท้องตลาด นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ ZeaCal Plus สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ โดยมีชีวประสิทธิผล (Bioavailability) สูงกว่าแคลเซียมทั่วไป และยังได้ผลิตภัณฑ์ไบโอแคลเซียมจากวัตถุดิบธรรมชาติอีกด้วย

จุดเด่น

 • ไบโอแคลเซียมผลิตจากธรรมชาติ
 • ไบโอแคลเซียมเสริมการดูดซึมที่ดี
 • เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นเหนือผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันในท้องตลาด มีโอกาสทางการตลาดสูง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมแคลเซียม
 • ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่ต้องการเสริมแคลเซียม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฐาปนีย์ สังข์ศิริ
สถานะผลงาน
ระดับการทดลอง (Experimental)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
 • กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
 • กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ