ขอเชิญสมัครเรียน BOTNOI Computer Vision Essential รุ่นที่ 1 1091 Views

รายละเอียด

Computer Vision เป็นสาขาหนึ่งใน AI ว่าด้วยการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถมองเห็นได้ สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ ลูกค้าส่งรูปมาใน LINE แล้วถามว่าราคาเท่าไร หรือนำไปใช้แยกสินค้าในโรงงานสายการผลิต 

  • หลักสูตรนี้จะเน้นการปฎิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ และปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพ หรือเรียนต่อในสายวิชา Computer Vision 
  • เรียนออนไลน์ผ่าน ZOOM จะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำโปรเจกต์
  • ผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับ certificate จากบอทน้อย และมีโอกาสฝึกงาน และทำงานกับบอทน้อย

สอน 8 หัวข้อ หัวข้อละ 3 ชั่วโมง สอนให้เข้าใจ และเน้นปฎิบัติ มีโปรเจกต์ให้ทำได้จริง อาทิ

  • ระบบ AI แยกแยะรูปภาพ Image classification ใช้กับแชทบอท เมื่อลูกค้าส่งรูปสินค้าเข้ามาในแชทบอทและถามราคา ใช้ในการคัดแยกสินค้าการเกษตร
  • ระบบ AI ค้นหารูปภาพ Image search ใช้เพื่อค้นหารูปในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้เพื่อจัดกลุ่มรูปที่มีความคล้าย
  • ระบบ AI ตรวจจับวัตถุ Objection detection ใช้ในสายการผลิต ตรวจจับความผิดปกติของผลิตภันฑ์ ใช้ตรวจจับรถยนต์ ป้ายทะเบียน บัตรประชาชน
  • ระบบ AI ตรวจจับและจดจำใบหน้า Face recogntion ใช้เพื่อจดจำใบหน้าของพนักงานบริษัท ใช้เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามา

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mail : admin@botnoigroup.com

Facebook : botnoigroup