ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดที่เหมาะสม 712 Views

รายละเอียด

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการด้าน Deep Technology ที่ต้องการขยายธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและตลาดที่เหมาะสม (Startup Connect) ได้รับการขยายช่องทางการตลาดจากกิจกรรม Business matching และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน (Angel Investors/ VC / CVC) โดยมีคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

  • จดทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว
  • ผลิตภัณฑ์/บริการออกสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว
  • สามารถแสดงให้เห็นศักยภาพการเติบโตได้ (เช่นยอดขาย หรือ จำนวนลูกค้า หรือ มูลค่าบริษัท)

ด่วน! รับสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 098-2698900 หรือ 02 202 4564 (คุณอัจฉรา)
Facebook : Angelfundthailand