กรรมวิธีอบยางพาราแผ่นด้วยลมร้อน 506 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “กรรมวิธีอบยางพาราแผ่นด้วยลมร้อน” เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลิตยางพาราแผ่น ใช้พลังงานไฟฟ้าสร้างลมร้อน ทำให้ได้แผ่นยางพาราที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าการผลิตด้วยวิธีดั้งเดิม

รายละเอียด

         ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางแผ่นรมควันรายใหญ่ของโลก ซึ่งในการผลิตยางพาราแผ่นโดยปกติหลังจากรีดก้อนยางพาราแล้วเกษตรกรมักนำไปผึ่งในที่ร่ม จากนั้นจะนำแผ่นยางที่ได้ไปรมควันเพื่อกำจัดความชื้นออกจากแผ่นยาง ซึ่งใช้เวลานานหลายวันทำให้สิ้นเปลื้องทั้งเวลาและพลังงานในการอบแผ่นยางพาราเป็นอย่างมาก         

          “กรรมวิธีอบยางพาราแผ่นด้วยลมร้อน” ได้รับการคิดค้นและพัฒนากรรมวิธีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดลมร้อน และมีกระบวนการควบคุมลมร้อนดังกล่าวให้มีอัตราการไหลคงที่ เพื่อลดการใช้เวลาและพลังงานในการผลิตแผ่นยางพารา  ทำให้ได้แผ่นยางที่มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ใช้เวลาและต้นทุนในการผลิตน้อยกว่า

จุดเด่น

 • ยางพาราแผ่นที่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับกรรมวิธีเดิม
 • ประหยัดเวลาในการผลิต
 • ต้นทุนต่ำ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกรผู้ปลูกต้นยางพารา
 • ผู้ที่สนใจ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณศิริพร ทรัพย์โตทิม
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการหาผู้ร่วมผลิตและสำรวจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นยางพาราแปรรูป
 • เกษตรกรผู้จำหน่ายน้ำยางพาราสด
 • ผู้ที่สนใจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ