เครื่องดื่มไวน์จากข้าวเปลือกสังข์หยด 1677 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “เครื่องดื่มไวน์จากข้าวเปลือกสังข์หยด” ที่อุดมไปด้วยสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีรสชาติดี ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีราคาถูก ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือกอีกด้วย

รายละเอียด

        ‘ไวน์’ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เนื่องจากไวน์มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งสามารถนำมาใช้ในการปรุงอาหาร หรือดื่มก่อนรับประทานอาหารเพื่อกระตุ้นน้ำย่อย รวมถึงสามารถใช้รักษาอาการเจ็บป่วยบางชนิดได้ ทำให้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไวน์นั้นมีการแข่งขันสูงทั้งไวน์ที่ผลิตในประเทศและไวน์นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการผลิตไวน์โดยส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีราคาแพงและต้องผ่านกระบวนการคั้นน้ำ ทำให้มีวัสดุเศษเหลือที่ยังคงอุดมไปด้วยสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจำนวนมาก

        “เครื่องดื่มไวน์จากข้าวเปลือกสังข์หยด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยกรรมวิธีการผลิตแทนข้าวสารขัดขาว ซึ่งช่วยลดขั้นตอนกระบวนการผลิต และลดจำนวนเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการสีข้าว ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีราคาถูก ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน นอกจากนี้ข้าวเปลือกสังข์หยดยังอุดมไปด้วยสารสำคัญจากเยื่อหุ้มเมล็ดและเปลือก ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีรสชาติที่ดี

จุดเด่น

 • อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
 • ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ราคาถูก

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • กลุ่มผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
 • กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไวน์
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ