เครื่องจักรกลสำหรับกระบวนการผลิตเงาะกระป๋อง 2021 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องจักรกลสำหรับกระบวนการผลิตเงาะกระป๋อง” จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่องคัดขนาดเงาะ เครื่องคว้านเงาะ และเครื่องลำเลียงแบบลูกกลิ้ง ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สวยงาม สะอาด รวมถึงสามารถลดการใช้แรงงานคน และเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกด้วย

รายละเอียด

        เงาะเป็นผลไม้ที่นิยมนำมาแปรรูปได้อย่างหลากหลายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเงาะลอยแก้ว เงาะเชื่อม เงาะเคลือบน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์จากเงาะดังกล่าวต้องทำการคว้านเมล็ดเงาะ ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เงาะแปรรูปยังใช้แรงงานคนในการปอกเปลือกและคว้านเงาะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แรงงานยังมักเกิดความเมื่อยล้าเมื่อคว้านเป็นเวลานาน อีกทั้งยังต้องมีทักษะและความแม่นยำ รวมถึงประสบการณ์อีกด้วย

        “เครื่องจักรกลสำหรับกระบวนการผลิตเงาะกระป๋อง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเป็นจำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ 1. เครื่องคัดขนาดเงาะ แบบประมวลผลภาพ สามารถคัดเงาะได้ 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2. เครื่องคว้านเงาะ โดยเงาะที่ผ่านการคว้านด้วยเครื่องจะมีรูทั้งสองด้าน ทำให้เหมาะสำหรับการทำเงาะกระป๋อง และ 3. เครื่องลำเลียงแบบลูกกลิ้ง ซึ่งจากการพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับกระบวนการผลิตเงาะกระป๋องจำนวน 3 เครื่องนี้ ส่งผลให้กำลังการผลิตสูงกว่าการใช้แรงงานคน และทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

จุดเด่น

 • ลดการใช้แรงงานคน
 • กำลังการผลิตสูง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเงาะกระป๋อง
 • วิสาหกิจชุมชน
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเงาะกระป๋อง
 • วิสาหกิจชุมชน
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ