กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ Smart Value Creation 2021 2328 Views