ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกล้วยอัดเม็ด 1593 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกล้วยอัดเม็ด” โดยการนํากล้วยมาผ่านกระบวนการทําให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง ให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบเม็ดกล้วยสําหรับเคี้ยว เพื่อช่วยรักษาสารอาหารที่อยู่ในผลกล้วย ที่ประกอบด้วยวิตามิน และมีสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยังช่วยเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากเกษตรกรไทยอีกด้วย

รายละเอียด

        ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบ มักอยู่ในรูปของเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น โดยทั่วไปผู้บริโภคมักรับประทานเพื่อหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ
        “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกล้วยอัดเม็ด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากเกษตกรไทย โดยนําเอากล้วยน้ําว้ามะลิอ่อง และกล้วยไข่ จากท้องถิ่นพิษณุโลก มาผ่านกระบวนการทําให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง ให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบเม็ดกล้วยสําหรับเคี้ยว เพื่อช่วยในการรักษาสารอาหารที่อยู่ในผลกล้วย ที่เป็นแหล่งของวิตามิน เบต้า-แคโรทีน ฟีนอลิก และสารอาหารในกล้วยที่มีประโยชน์มากมาย

จุดเด่น

 • เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากเกษตกรไทย
 • ช่วยในการรักษาสารอาหารที่อยู่ในผลกล้วย
 • เป็นแหล่งของวิตามิน และสารอาหารในกล้วยที่มีประโยชน์มากมาย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้รักสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Jiraporn Klodpeng
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ