สีย้อมเส้นไหมและเส้นใยฝ้ายจากแบคทีเรียแอคติโนมัยซีต 1009 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สีย้อมเส้นไหมและเส้นใยฝ้ายจากแอคติโนมัยซีต” เพื่อใช้ทดแทนสีย้อมจากสารเคมี แร่ธาตุ พืชและสัตว์ โดยเป็นการนำสีที่ผลิตจากจุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์เพื่อลดต้นทุนของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการผลิต ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภคในการเลือกใช้สีย้อมเส้นใยไหม และเส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติ

รายละเอียด

        การย้อมสีเส้นใยธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมีการใช้สีย้อมจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันเส้นใยที่ย้อมด้วยสีย้อมจากธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากไม่ทำให้ผู้สวมใส่เกิดอาการแพ้และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ซีดจางง่าย ไม่คงทนต่อแสงและการซัก

        “สีย้อมเส้นไหมและเส้นใยฝ้ายจากแอคติโนมัยซีต” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยเป็นการนำสีย้อมที่ผลิตจากจุลินทรีย์ และเพื่อใช้ทดแทนสีย้อมจากสารเคมี แร่ธาตุ พืชและสัตว์ มาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์เพื่อลดต้นทุนของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการผลิต และปรับปรุงคุณภาพให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้เฉดสีตามชนิดของเส้นใยได้ตามความต้องการ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคในการเลือกใช้สีย้อมเส้นใยไหม และเส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติ

จุดเด่น

 • สามารถใช้ทดแทนสีย้อมจากสารเคมี หรือสีสังเคราะห์
 • เป็นการลดต้นทุนของวัตถุดิบ และลดระยะเวลาการผลิต

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ที่แพ้สารจากสีย้อมผ้า 
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ 
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้า
 • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ