หน้าจอโทรศัพท์มือถือแห่งอนาคตที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเสมือนกับสัมผัสวัตถุจริง 327 Views

รายละเอียด

แหล่งข้อมูล : https://todayuknews.com

        โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ นับเป็นเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่ยุค 1G จนถึงยุค 5G ในปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทำให้โทรศัพท์มือถือมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าจากรูปถ่ายและคำโฆษณาเท่านั้น ทำให้หลายครั้งเกิดกรณีที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ หากมีเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าหรือสามารถสัมผัสพื้นผิวของวัตถุจากภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ จึงนับว่ามีประโยชน์และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

        จากผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ Cynthia Hipwell หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Texas A&M ได้พัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสแห่งอนาคตขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสพื้นผิวของวัตถุในภาพ เสมือนกับได้การสัมผัสวัตถุนั้นจริง ๆ โดยใช้นวัตกรรมที่เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพ (Multiphysics) รวมทั้งอาศัยนวัตกรรมพื้นผิวแบบ Nanotexture และพลังงานพื้นผิว (Surface energy) ในหน้าจอ ทำให้สามารถแสดงพื้นผิวสัมผัสของวัตถุต่าง ๆ ผ่านหน้าจอมือถือได้ เช่น ความนุ่มนวลของโซฟาหรือผิวสัมผัสของเนื้อผ้า นอกจากนี้ ในปี 2013 นักวิจัยของดิสนีย์ (Disney) ได้กล่าวถึงการใช้อัลกอริธึมที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานระหว่างนิ้วมือของผู้ใช้งานกับหน้าจอ โดยแรงเสียดทานนี้เกิดจากการสั่นสะเทือน ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามความชันของพื้นผิวเสมือน ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกได้ราวกับสัมผัสวัตถุนั้นจริง 

        โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากพัฒนาในเรื่องของดีไซน์หรือรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว แน่นอนว่าการใช้งานในยุค 5G นั้น ต้องมีฟีเจอร์หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากกว่าเดิม ซึ่งหน้าจอโทรศัพท์มือถือแห่งอนาคต นับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าติดตามและมีความเป็นไปได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

Tech2biz
Admin Tech2biz