ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 457 Views

รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา และการบริการให้คำปรึกษาต้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

นิทรรศการ

  • น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"
  • เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 "สืบสาน รักษา ต่อยอด"
  • สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  • รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์

  • สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ จาก 24 องค์กร 20 ประเทศ
  • สิ่งประดัษฐ์และนวัตกรรม ระดับเยาวชน ในโครงการ THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD : I-NEW GEN 2021

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ เช่น

  • STEAM 4 INNOVATOR
  • ROBOT CAR KIT
  • MICROBIT TO CODE

และพบกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นกว่า 1,000 ผลงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ และกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ณ EVENT HALL 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02 579 1370 - 9 ต่อ 525 (คุณอรพินท์) เเละ 532 (คุณศุภกาญจน์)