การเพิ่มผลผลิตในการปลูกผักคะน้าไร้ดิน 570 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “การเพิ่มผลผลิตในการปลูกผักคะน้าไร้ดิน” ด้วยวิธีการปลูกแบบไดนามิก รูท โฟลทิ่ง เทคนิค (Dynamic Root Floating Technique) โดยแช่รากในสารอาหารและให้อากาศไหลผ่านโดยตรง ร่วมกับการกำหนดอัตราปลูกที่เหมาะสม ทำให้ได้ผักคะน้าที่โตไว ผลผลิตสูง ปลอดสารพิษ และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

รายละเอียด

        ในปัจจุบันวิธีการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์หรือผักไร้ดิน กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรทางเลือกของไทย และได้มีการพัฒนากรรมวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในวิธีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นคือ วิธีการปลูกผักไร้ดินแบบไดนามิก รูท โฟลทิ่ง เทคนิค (Dynamic Root Floating Technique) ซึ่งเป็นวิธีปลูกผักโดยแช่รากในสารอาหารและให้อากาศไหลผ่านรากผักโดยตรง วิธีนี้จะให้ผักที่โตเร็ว ผลผลิตสูง แต่เมื่อใช้วิธีนี้กับผักคะน้าพบว่าให้ผลผลิตต่ำ โตช้าใช้ระยะเวลาปลูกนาน

        “การเพิ่มผลผลิตในการปลูกผักคะน้าไร้ดิน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเพิ่มผลผลิตของต้นคะน้าที่ปลูกด้วยวิธี ไดนามิก รูท โฟลทิ่ง เทคนิค (Dynamic Root Floating Technique) โดยการกำหนดอัตราปลูกที่เหมาะสม ทำให้ได้ผักคะน้าที่โตไว ผลผลิตสูง ปลอดสารพิษ และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้ชุมชน

จุดเด่น

 • ผักคะน้าโตเร็ว ใช้ระยะเวลาปลูกสั้น ให้ผลผลิตสูง ปลอดสารพิษสามารถปลูกได้ทั้งปี
 • เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้ชุมชน

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • เกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายผัก
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดสารพิษ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ