อุปกรณ์นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า 664 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า” สำหรับช่วยลดอาการเหน็บชาบริเวณเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ใช้งานง่ายสามารถนวดกดจุดได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียด

        การนวดสะกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า (Foot Reflexology) เป็นวิธีการบำบัดโรคทางเลือกที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยการนวดกดจุดบริเวณฝ่าเท้าจำเป็นที่จะต้องนวดโดยผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกายภาพของฝ่าเท้า

        “อุปกรณ์นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้นวดลดอาการเหน็บชาบริเวณเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยตัวเอง มีน้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก

จุดเด่น

 • ผู้ป่วยสามารถนวดกดจุดฝ่าเท้าลดอาการเหน็บชาได้ด้วยตัวเองที่บ้าน
 • มีน้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก
 • ต้นทุนต่ำ สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ได้ในท้องถิ่น

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ
 • โรงพยาบาล
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพทย์ทางเลือก
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ