อาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับโคขุน 841 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “อาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับโคขุน” อาหารชนิดข้นที่ให้พลังงานสูงสำหรับโคขุนพันธุ์ผสมชาร์โรเลส์ มีส่วนผสมของแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของโคขุนในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้โคขุนมีตัวขนาดใหญ่ ให้เนื้อวัวคุณภาพดีที่มีไขมันแทรกสูง

รายละเอียด

        ในปัจจุบันธุรกิจการเลี้ยงโคขุนพันธุ์ผสมชาร์โรเลส์กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสายพันธุ์โคขนาดใหญ่ ให้เนื้อที่มีราคาสูงกว่าเนื้อโคแบบทั่วไป เป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้สภาพอากาศของประเทศไทยยังมีความเหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงโคขุนอีกด้วย

        “อาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับโคขุน” ถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นเป็นอาหารชนิดข้นที่ให้พลังงานสูงสำหรับโคขุนพันธุ์ผสมชาร์โรเลส์ มีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม และมีส่วนผสมของแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับโคขุน อีกทั้งยังสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายในท้องถิ่น ต้นทุนต่ำกว่าสูตรอาหารแบบดั้งเดิม สามารถทดแทนการนำเข้าได้

จุดเด่น

 • ให้พลังงานสูง และมีปริมาณโปรตีนเหมาะสมกับโคขุน 
 • มีส่วนผสมของแร่ธาตุที่จำเป็น
 • ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ต้นทุนการผลิตต่ำ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน
 • โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
 • ผู้ผลิตและนำเข้าแร่ธาตุอาหารสัตว์
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ