ผงยางพาราธรรมชาติชนิดคงทน ไร้กลิ่นฉุน 447 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยีผลิต “ผงยางพาราธรรมชาติชนิดคงทน ไร้กลิ่นฉุน” ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติให้สามารถทนต่อสารละลายอินทรีย์ มีสีอ่อนลง ไม่มีกลิ่นฉุน สามารถทำปฏิกิริยาร่วมกับสารเสริมแรงต่างๆได้เป็นอย่างดี เก็บรักษาได้นานโดยไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา

รายละเอียด

        ยางพารา (Para Rubber) จัดเป็นพืชเศรษฐกิจและสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะให้น้ำยางพาราออกมา สามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมในการปลูกยางพารา

        “ผงยางพาราธรรมชาติชนิดคงทน ไร้กลิ่นฉุน” ถูกพัฒนาและคิดค้นมาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของยางพาราธรรมชาติ ให้สามารถทนต่อสารละลายอินทรีย์ได้ดีขึ้น มีสีอ่อนลง กลิ่นฉุนเฉพาะตัวลดลง สามารถทำปฏิกิริยาร่วมกับสารเสริมแรงต่างๆได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา

จุดเด่น

 • คงทนต่อสารอินทรีย์ ความร้อน และอากาศ
 • ไร้กลิ่นฉุน สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของเล่นเด็กได้
 • มีสีอ่อนลง สามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการสีสันได้
 • เก็บรักษาได้นาน ไม่เกิดเชื้อรา

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกรผู้ปลูกต้นยางพารา
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นยางพาราแปรรูป
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ