แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ซันฟีด จำกัด 1861 Views

เลขที่ 42 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลำไผ่ต่ำ อำเภอหนองเค จังหวัดสระบุรี

นางสาวสุนันทา ชารีผาบ

ติดต่อ 03632509599 ต่อ 108

อิเมล์ SUNANTA_MATE@hotmail.com

ผลิตภัณฑ์ / วัสดุที่ให้บริการทดสอบ
 • อาหารสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์ / วัสดุทดสอบ หมวดหมู่
อาหารสัตว์ อาหาร
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
 • หมายเลขใบรับรอง
  ทดสอบ – 0030
 • หมายเลขอ้างอิงใบรับรอง
  0303/1874
 • ออกให้ ณ วันที่
  6 ก.พ. 2563
 • วันหมดอายุ
  5 ก.พ. 2566
 • พื้นที่ตั้ง
 • สถานะ
  Accredited