กฎหมายธุรกิจ การขึ้นทะเบียน และการขอใบอนุญาตจากภาครัฐ 1927 Views

รายละเอียด

        ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ เป็นสำนักงานกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งใช้วิธีการทำงานเชิงนวัตกรรมมาตลอดกว่า 130 ปี สำหรับการบริการด้านการขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ของเรานั้น เรามีความโดดเด่น ในการช่วยให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่ในระดับแนวหน้านวัตกรรม การดำเนินงานของเรานำโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม อาทิเช่น ที่ปรึกษาด้านการเกษตร แพทย์ นักเทคโนโลยีการอาหาร เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบอื่นๆ

        ด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญเข้ากับคำแนะนำด้านกฎหมายที่ดี เราแนะนำลูกค้าของเราผ่านมุมมองของกฎหมาย นโยบาย และขั้นตอนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( MOAC) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศไทย

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) กฎหมายธุรกิจ การขึ้นทะเบียน และการขอใบอนุญาตต่าง ๆ จากภาครัฐ ได้แก่

 • การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ อย. เช่น การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์, อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ยา, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, และวัตถุอันตราย เป็นต้น
 • การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับกรมปศุสัตว์ เช่น การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์,และ วัตถุอันตรายที่ใช้ในการปศุสัตว์
 • การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับกรมวิชาการเกษตร เช่น การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
 • การให้บริการด้านใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนำเข้า, ใบอนุญาตผลิต, สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 • การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย/คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • เครื่องมือแพทย์
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • วัตถุอันตราย
 • อาหารสัตว์
 • ปุ๋ย
 • การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ฯลฯ

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

 • มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือบริษัทชั้นนำในต่างประเทศในการดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเครื่องมือแพทย์ ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการหารือและปรึกษากับทางคณะกรรมการอาหารและยาถึงข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ เพื่อหาทางออกให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเด็น
 • มีประสบการณ์ในการช่วยบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศแบบ one stop service โดยให้การบริการและช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนของการรีวิวสูตรของเครื่องสำอาง เพื่อให้มีความถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดของประเทศไทย รวมถึงขั้นตอนในการขออนุญาตสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บเครื่องสำอาง จนสามารถดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้สำเร็จ นอกจากกนี้ ยังช่วยดูแลเกี่ยวกับการจัดเตรียมฉลากภาษาไทยและช่วยดำเนินการการยื่น LPI เพื่อให้การนำเข้าเป็นที่เรียบร้อย
 • ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอาหารเสริมชื่อดังจากประเทศออสเตรเลีย ในการให้บริการด้านคำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รวมทั้งการยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จและพร้อมจำหน่ายออกสู่ตลาดในประเทศไทย
 • เป็นที่ปรึกษาและขึ้นทะเบียนตำรับยาให้บริษัทยาหลายแห่งในประเทศไทย

รางวัลที่เคยได้รับ

 • Benchmark Litigation Awards 2020–Asia-Pacific Labor and Employment Firm of the year
 • Managing IP Asia-Pacific Awards 2020 – Asia-Pacific Patent Firm of the Year
 • Managing IP Asia-Pacific Awards 2020 – Asia-Pacific Trademark Firm of the Year
 • Asialaw Client Service Excellence Awards 2020 – Best Overall Firm, Thailand and Vietnam
 • In-House Community Visionary Client Service Awards 2020 – Visionary Client Service Firm of the Year
dev
Admin Tech2biz
ค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับประเภทการให้บริการ
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป