สารสกัดไมโครอิมัลชันป้องกันผมร่วงจากข้าวสังข์หยด 207 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สารสกัดไมโครอิมัลชันป้องกันผมร่วงจากข้าวสังข์หยด” ที่มีความคงตัวสูง สามารถซึมผ่านเข้าสู่หนังศีรษะได้ดียิ่งขึ้น ผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

        ภาวะผมร่วงและศีรษะล้าน เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ และความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยยาสังเคราะห์ที่ใช้รักษาภาวะศีรษะล้านในปัจจุบัน อาจมีผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงมีการนำ “สารสกัดจากข้าวสังข์หยด” ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาใช้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันผมหลุดร่วง แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องความคงตัวของสารสกัด และประสิทธิภาพการซึมผ่านเข้าสู่หนังศีรษะ

        “สารสกัดไมโครอิมัลชันป้องกันผมร่วงจากข้าวสังข์หยด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยนำเทคโนโลยีไมโครอีมัลชัน (Microemulsion technique) มาใช้ในการกักเก็บและลดขนาดอนุภาคของสารสกัดข้าวสังข์หยดที่มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ทำให้ได้สารสกัดที่มีความคงตัวสูงขึ้นและซึมผ่านสู่หนังศีรษะได้ดียิ่งขึ้น ผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผม และกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการหลุดร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สารสกัดมีความคงตัวสูงขึ้น สามารถซึมผ่านสู่หนังศีรษะได้ดียิ่งขึ้น
3. สามารถผลิตได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ
4. ช่วยลดการนําเข้ายาหรือผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วงจากต่างประเทศ

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้ที่มีภาวะผมร่วงและศีรษะล้าน
  • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
ความต้องการ
  • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

  • โรงพยาบาล / คลินิกรักษาด้านเส้นผมและหนังศีรษะ
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง
  • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ