การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 273 Views

รายละเอียด


ชื่อทุน:

ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเข้ารับขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

หน่วยงาน:

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ระยะเวลารับสมัคร:

ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2565

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

รายละเอียด:

depa เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation Funds) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่มิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม

คุณสมบัติ:

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา และด้านการเกษตร

ติดต่อสอบถาม:

ภาคธุรกิจ : 081 833 4915
ภาคการเกษตร : 089 203 0183
E-mail : transform@depa.or.th

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว