ชุดทดสอบธาตุสังกะสีในดินแบบพกพา 218 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยีการผลิต “ชุดทดสอบธาตุสังกะสีในดินแบบพกพา” สามารถตรวจสอบธาตุสังกะสีในดินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ วิธีการใช้งานไม่ซับซ้อน ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีต้นทุนต่ำเพราะสามารถผลิตได้เองในประเทศ

รายละเอียด

        ธาตุสังกะสี (Zinc) เป็นธาตุอาหารในดินที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะการทำนาข้าว เนื่องจากเป็นธาตุที่มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของต้นข้าว มีหน้าที่ช่วยเสริมสร้างโปรตีน แป้งและน้ำตาล รวมไปถึงมีส่วนในการสร้างเมล็ดข้าวและกระตุ้นการสังเคราะห์ด้วยแสง ต้นข้าวที่ได้รับธาตุสังกะสีไม่เพียงพอจะมีลักษณะแคระแกร็น ให้ผลผลิตต่ำ เป็นโรคง่ายและใบหงิกงอเป็นกระจุก

        “ชุดทดสอบธาตุสังกะสีในดินแบบพกพา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อตรวจสอบปริมาณธาตุสังกะสีในดินได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สามารถทำการตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ลดต้นทุนจากการทดสอบแบบดั้งเดิม ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถผลิตได้เองในประเทศไทยช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

จุดเด่น

 • ชุดตรวจแบบพกพา สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ
 • ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง
 • ลดต้นทุนจากการทดสอบแบบดั้งเดิม
 • ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ต้นทุนต่ำ ผลิตได้เองในประเทศ ช่วยลดการนำเข้า

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ชาวนา และเกษตรกรปลูกพืชเกษตร
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ